Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Etter hver samling på fagmodulen formidling og forleggeri skal vi studenter reflektere over hva vi har opplevd og lært på denne modulen. Det gjør jeg her.

Reklamer

Konsulentuttalelsen til Kathrines prosjektbeskrivelse er nå på plass. Nå ser jeg veldig fram til neste mastersamling i Oslo. Det blir interessant å besøke ulike forlag og høre hvordan de arbeider.

Eg har prøvd å gjere prosjektskissa til ei realistisk øving. Til oppgåve 1 dette  semesteret høyrer difor e-post til forlaget, ei prosjektskisse og to prøvetekstar. En gåtefull ung mann og Tid til det viktigaste

Digital historiefortelling

På første samling i faget Formidling og forleggeri fekk vi ei forelsning frå ABM om korleis dei brukar digital historielforetlljing for å formidle folk  sine historier om ulike kulturminner. Dette sette i gang mange tankar.
Eg har i masteroppgåva tenkt å skrive om korleis ein kan fylle omgrepet inkludering med innhald. Eg hadde gløymt denne vesle historia, men kom på den då eg høyrde på mannen frå ABM.
Digital historiefortelling er ei formidlingsform som eg trur kan vere nyttig når ein skal formidle fag, som ein av fleire måtar å nå fram til ei målgruppe.

Eg har prøvd litt og har lyst å prøve meir. Denne historia laga eg for nokre år sidan til eit kurs i Tbilisi, der vi skulle øve oss på å konkretisere kva inkludering betyr. Det er litt mykje lyd og litt mange bilder, men det er ein start:

Utprøving

Eg har endra mykje på tema på masteroppgåva i det siste. Eg skriv stadig nye prosjektbeskrivelsar og denne siste er difor ei utprøving av om dette temaet vil halde. Det har vore ganske frustrerande. Det hjalp å snakke med kollegaer og lese boka «Korleis skrive hovedoppgave,» for alle seier det same. Dette er ei vanskeleg fase og det er vanleg å slite. Mager trøyst, men likevel godt å høyre. Det blir interessant å få innspel på dei tankane eg har fått skreve ned.

Det handlar om å gje framandord innhald.
Prosjektskissa kjem i fulltekst, men er førebels passordbeskytta.

Forsøk  på  prosjektbeskrivelse og prøvetekst.

Eksamensmappa i litterær sakprosa er levert som pdf-fil.

Fagartikkel

Den siste oppgava dette semesteret skulle være en fagartikkel med tema fra mitt eget fagfelt. Artikkelen skulle bruke fortellingen som et sentralt element i formidlingen av fagstoffet.
Artikkelen jeg har skrevet er ikke en fagartikkel i tradisjonell forstand, men en fagartikkel som skal passe i magasinet Rom for læring..
Artikkelen handler om hvorfor og hvordan informere om funksjonshemmingen og heter: Hva bør klassen vite.