Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Digital historiefortelling

På første samling i faget Formidling og forleggeri fekk vi ei forelsning frå ABM om korleis dei brukar digital historielforetlljing for å formidle folk  sine historier om ulike kulturminner. Dette sette i gang mange tankar.
Eg har i masteroppgåva tenkt å skrive om korleis ein kan fylle omgrepet inkludering med innhald. Eg hadde gløymt denne vesle historia, men kom på den då eg høyrde på mannen frå ABM.
Digital historiefortelling er ei formidlingsform som eg trur kan vere nyttig når ein skal formidle fag, som ein av fleire måtar å nå fram til ei målgruppe.

Eg har prøvd litt og har lyst å prøve meir. Denne historia laga eg for nokre år sidan til eit kurs i Tbilisi, der vi skulle øve oss på å konkretisere kva inkludering betyr. Det er litt mykje lyd og litt mange bilder, men det er ein start:

Utprøving

Eg har endra mykje på tema på masteroppgåva i det siste. Eg skriv stadig nye prosjektbeskrivelsar og denne siste er difor ei utprøving av om dette temaet vil halde. Det har vore ganske frustrerande. Det hjalp å snakke med kollegaer og lese boka «Korleis skrive hovedoppgave,» for alle seier det same. Dette er ei vanskeleg fase og det er vanleg å slite. Mager trøyst, men likevel godt å høyre. Det blir interessant å få innspel på dei tankane eg har fått skreve ned.

Det handlar om å gje framandord innhald.
Prosjektskissa kjem i fulltekst, men er førebels passordbeskytta.

Forsøk  på  prosjektbeskrivelse og prøvetekst.

Eksamensmappa i litterær sakprosa er levert som pdf-fil.

Fagartikkel

Den siste oppgava dette semesteret skulle være en fagartikkel med tema fra mitt eget fagfelt. Artikkelen skulle bruke fortellingen som et sentralt element i formidlingen av fagstoffet.
Artikkelen jeg har skrevet er ikke en fagartikkel i tradisjonell forstand, men en fagartikkel som skal passe i magasinet Rom for læring..
Artikkelen handler om hvorfor og hvordan informere om funksjonshemmingen og heter: Hva bør klassen vite.

Å skrive biografisk

I den andre oppgava under temaet litterær sakprosa, har temaet vore biografi. Eg har skreve ein tekst om den gamle, rare tanta til far min. Ei ugift lærarinne som flytta inn hos oss då eg var fem år fordi ingen andre ville ha henne. Det var forsatt ei skam å flytte på aldersheim i 1974. Tante Klara var glad i å skrive lesarinnlegg i avisene. Dei fleste kom aldri på trykk. Tre gongar havna ho i Dagbladet si dustespalte. Det er første gong eg har reflektert over kven ho var og kvifor ho var så annleis. Dette er første utkast av teksten som eg vil arbeide vidare med fram mot eksamen i juni.

Personleg essay

«Meir enn å være ein bestemt skrivemåte, er det personlege essayet ein måte å være i verden på», skriv Lopate i The Art of Personal Essay. Eg har gjort eit forsøk. Det var egentlig ganske morsomt å skrive ein slik tekst – som berre skal flyte avgarde og utvikle seg undervegs. Eg har skrevet ein liten tekst om livet som ei reise. Eller egentlig livet som ei målreise frå Larvik stasjon. Eg trur den er, som Lopate skriv, litt famlande og uavslutta. Eg har forsøkt å være ærleg, utforskande og vise det samansette.
Dette er første utkast og eg er glad om nokon har innspel som kan gjere teksten betre.

Å bu

200px-Larvik_Ostre_Halsen

Når ein først skal bu ein stad, er ikkje Østre Halsen i Larvik så verst. Barna mine har vokst opp her og veks fortsatt. Derfor bur eg her og skal bu her ei god stund til. No har eg øvd meg på å legge inn bilder.

Nettstaden min

Nettsidene til LP-modellen var mitt ansvar fram til i haust. Eg ser på dei av og til og har lyst å jobb med dei, men ikkje no.

2. samling på Høgskulen

Eg vurdrer å skrive meir nynorsk. Kanskje skrive alt på nynorsk? Det blir kanskje for drastisk.

Nye input…

Første oppgave på studiet vart levert 9.oktober.
Ein dag for tidleg.
10. oktober fekk eg ein tjukk pakke i posten. Sidan laurdag har eg lese i Skriveboka så snart eg har hatt ein 1/2 time fri – på handballkampar og svømmetreningar. Nesten for kvar side kjem eg på ting eg skulle ha reflektert over i oppgåve 1. Dette er ei god bok.