Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september, 2010

Eg har prøvd å gjere prosjektskissa til ei realistisk øving. Til oppgåve 1 dette  semesteret høyrer difor e-post til forlaget, ei prosjektskisse og to prøvetekstar. En gåtefull ung mann og Tid til det viktigaste

Read Full Post »

På første samling i faget Formidling og forleggeri fekk vi ei forelsning frå ABM om korleis dei brukar digital historielforetlljing for å formidle folk  sine historier om ulike kulturminner. Dette sette i gang mange tankar.
Eg har i masteroppgåva tenkt å skrive om korleis ein kan fylle omgrepet inkludering med innhald. Eg hadde gløymt denne vesle historia, men kom på den då eg høyrde på mannen frå ABM.
Digital historiefortelling er ei formidlingsform som eg trur kan vere nyttig når ein skal formidle fag, som ein av fleire måtar å nå fram til ei målgruppe.

Eg har prøvd litt og har lyst å prøve meir. Denne historia laga eg for nokre år sidan til eit kurs i Tbilisi, der vi skulle øve oss på å konkretisere kva inkludering betyr. Det er litt mykje lyd og litt mange bilder, men det er ein start:

Read Full Post »