Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august, 2010

Utprøving

Eg har endra mykje på tema på masteroppgåva i det siste. Eg skriv stadig nye prosjektbeskrivelsar og denne siste er difor ei utprøving av om dette temaet vil halde. Det har vore ganske frustrerande. Det hjalp å snakke med kollegaer og lese boka «Korleis skrive hovedoppgave,» for alle seier det same. Dette er ei vanskeleg fase og det er vanleg å slite. Mager trøyst, men likevel godt å høyre. Det blir interessant å få innspel på dei tankane eg har fått skreve ned.

Det handlar om å gje framandord innhald.
Prosjektskissa kjem i fulltekst, men er førebels passordbeskytta.

Forsøk  på  prosjektbeskrivelse og prøvetekst.

Read Full Post »