Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Fagartikkel

Den siste oppgava dette semesteret skulle være en fagartikkel med tema fra mitt eget fagfelt. Artikkelen skulle bruke fortellingen som et sentralt element i formidlingen av fagstoffet.
Artikkelen jeg har skrevet er ikke en fagartikkel i tradisjonell forstand, men en fagartikkel som skal passe i magasinet Rom for læring..
Artikkelen handler om hvorfor og hvordan informere om funksjonshemmingen og heter: Hva bør klassen vite.

Read Full Post »